1

Topic: Atentie la lucrurile importante din viata !

Pe lângă iniţiativele legislative de care avem acum nevoie urgentă:

"Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 5 mai 2011, a următoarelor iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României.
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată.
3. Propunerea legislativă privind modificarea art. 138) alin. (6) al Legii nr. 169/2010 privind procedura insolvenţei.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.
5. Propunerea legislativă privind completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, Legea caselor naţionalizate.
6. Propunerea legislativă privind modificarea art. 5, alineatul (4), din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 192 din 14/10/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 18/10/2010, privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială.
9. Propunerea legislativă privind introducerea votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate.
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 3, din 22 februarie 2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7, alin. (9) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
15. Propunerea legislativă privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor",

https://www.senat.ro/ProgramLucruZi.asp … c9b2c6cebd

să nu uităm cât de mari sânt preocupările noastre cotidiene şi care sunt lucrurile importante.

CONCENTRAŢI-VĂ PE PROTEJAREA VIEŢII !

http://concentrativapeprotejareavietii. … ietii.html


Sursa: MCP Press Agency, Mihaela Dorobanţu