1

Topic: Alianţa Lege şi Ordine (A.L.O.) îşi anunţă prezenţa pe piaţa politică

O nouă mișcare politică își face vizibilă prezența în spectrul politic românesc actual. Alianța Lege și Ordine, inițial pornită ca o organizație apolitică, se dorește a fi atât o alternativă a actualului eșichier politic, cât și o „reacţie necesară împotriva încălcării repetate şi sfidătoare a legilor ţării, a Constituţiei în mod deosebit, de către majoritatea politicienilor din partidele parlamentare încălcări comise în beneficiul unor grupuri de presiune autohtone şi străine, dar în defavoarea interesului naţional”, conform unui comunicat remis presei de conducerea Alianței.

Această nouă mișcare politică este condusă de avocatul Gheorghe Dinu, fost candidat la Preşedinţia României, iar în structurile de conducere ale partidului se regăsesc nume precum cele ale colonelului în rezervă Viorel Georgevici – preşedinte ASCOL (Asociaţia Coloneilor), Mihai Constantinescu – președinte al Asociației Profesionale a Angajaților din Paza, economistul Adrian Radu, maior în rezervă Grama Carmen Veronica, dar și jurnaliști, Laurențiu Solomon sau Dan Coste fiind doar două dintre exemple.

Partidul Alianţa Lege şi Ordine își impune ca obiectiv fundamental renaşterea conştiinţei naţionale şi aşezarea României pe drumul corect al statului de drept, al democraţiei reale, în vederea realizării scopurilor sale esenţiale, ridicarea nivelului de trai al tuturor românilor, asigurarea securităţii sociale, economice, culturale, spirituale, instituirea şi respectarea sistemului de valori fundamentale individuale şi naţionale.

În același comunicat de presă, conducerea A.L.O. susține că doctrina pe care o propune „va  fundamenta, o dată pentru totdeauna, ABC-ul statului de drept. Un stat de drept nu poate să existe, ca dealtfel însăşi democraţia, fără principiul separaţiei puterilor în stat”.

Orientarea noii mișcări politice are tendințe de centru-stânga, aceștia fiind adepții „luptei pentru asigurarea unei protecţii sociale care se va manifesta prin acces la învăţământ, sănătate, locuinţe sociale pentru tineri, fără însă a neglija generaţia părinţilor şi bunicilor noştri”.

Pentru mediul de afaceri românesc, A.L.O. consideră că trebuie redusă considerabil birocraţia și corupţia, dar se pune accent major și pe stabilitatea legislaţiei financiar-economice. „Se doreşte reforma reală a administraţiei, astfel încât cetăţeanul să nu mai simtă acea puternică şi invizibilă barieră între el şi instituţiile sau funcţionarii statului, context în care va aduce în discuţia societăţii civile legea responsabilităţii ministeriale”.

Faţă de minorităţile naţionale din România, noul partid pretinde că are o unică unitate de măsură „cea cu care îi apreciază şi pe majoritari, pentru că toţi cetăţenii României trebuie să fie egali în drepturi şi obligaţii. Tuturor, doctrina noului partid le va cere un singur lucru: loialitate faţă de statul român şi faţă de instituţiile sale fundamentale”.

http://comunicatpentruromani.blogspot.r … nunta.html


Sursa: MCP Press Agency, Tudorel Dobre