1

Topic: România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească...

RIDICÂND CORTINA ISTORIEI POPORULUI ROMÂN

„România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească, Timp şi destin”

De-a lungul timpului, peste ţinuturile daco-pontice, în care s-a format poporul nostru, au bătut vânturi... când mai prielnice unei dezvoltări armonioase a limbii române, obiceiurilor, tradiţiilor, portului şi a înfloririi economice a DACIEI (privită cu admiraţie de către istoricii antici, în raport cu civilizaţia caldeeană, ateniană, egipteană, persană, romană...) dar de cele mai multe ori au suflat adevărate uragane pustietoare, aducând îngheţ, sânge vărsat de legendarii martiri care-şi apărau plaiul, lacrimi şi suferinţă în credinţa lui Dumnezeu, că această naţiune are destinul să supravieţuiască şi să devină un centru spiritual al unei lumi viitoare; toate aceste fapte sunt descrise, cu lux de amănunte de către remarcabilul autor general de brigadă (r) GHEORGHE DRAGOMIR, în paginile memorabile ale cărţii „România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească, Timp şi destin”, un adevărat testament de învăţătură pentru contemporani şi urmaşi, din care trebuie să tragă învăţăminte şi să le pună în practică diplomaţii şi guvernanţii ţării, să ducă o politică înţeleaptă cu marele vecin de la Răsărit şi să găsească împreună calea unei conlucrări rodnice (pe baza respectului reciproc, sincerităţii şi loialităţii) în relaţiile economice, politice, militare şi culturale.

Cartea este structurată cronologic pe capitole distincte, iar cititorul este informat cu date istorice concrete: mărturii arheologice, documente de arhivă, descrieri, consemnări, memorii, aprecieri ale iluştrilor istorici antici, oameni de ştiinţă şi cultură din Evul Mediu, cât şi diplomaţi, cercetători, oameni politici care au cunoscut îndeaproape factorii de decizie în relaţiile politico-economice, militare, culturale pe care le-au avut conducătorii noştri, începând cu Buerebista, Decebal şi bravii domnitori: Basarab I, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu, regii României şi conducătorii de partid şi de stat de ieri şi de azi, o adevărată frescă panoramică ce se defăşoară prin faţa ochilor într-un ritm captivant, dovedind din partea scriitorului talent deosebit în mânuirea frazei, atractivitate şi stârnind curiozitatea şi interesul de-a intra în tainele istoriei adevărate a neamului său, de la origini până în prezent, parcurgând treaptă cu treaptă drumul afirmării naţiunii române ca locuitor milenar al bătrânului continent Europa.

Fiind primul cititor al acestui volum de mare valore literar- documentară, din care am învăţat extrem multe lucruri „ascunse”, pe care nişte istorici obedienţi, unei politici antinaţionate, le-au falsificat în mod grosolan... numai să fie pe placul stăpânilor „vremelnici” măturaţi de valurile istoriei; afirm cu certitudine că distinsul autor general de brigadă (r) GHEORGHE DRAGOMIR are un loc în panteonul istoricilor patrioţi români, fiind un vizionar de necontestat, care trezeşte în tot românul, mândria faţă de înaintaşii săi şi dorinţa de afirmare în viitor a Mamei ROMÂNII, prilej excepţional de ai ura sănătate, cât mai multe cărţi de excepţie, iar cei care vor intra în posesia cărţii „România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească, Timp şi destin” îi asigur că n-o vor lăsa din mână până nu-i va citi şi ultimul cuvânt şi au să se întrebe: „Ce va mai urma?”

Scriitor-compozitor
Marin Voican-Ghioroiu.

http://ro.netlog.com/mihaigeorgevici/bl … id=1474870

Sursa: MCP Press Agency, Mihai Georgevici

2

Re: România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească...

Răspunsul viitorului preşedinte al României la interviul cu MCP Press Agency

https://www.youtube.com/watch?v=vJnyWW3OCiU